Infot küpsiste kohta

K-rühma küpsiste kasutusest

 1. Mis on kasutajaidentifikaator ehk küpsis
 2. Mis eesmärkidel K-rühmas küpsiseid kasutatakse
 3. Küpsiste haldamine ja tõkestamine

1. Mis on kasutajaidentifikaator ehk küpsis

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestub su seadmele siis, kui sisened teenusesse. See sisaldab unikaalset identifitseerimistunnust, mille abil saab kasutaja tuvastada. Küpsisesse võib salvestuda infot eelnevalt määratletud tegevuste kohta, näiteks toote lisamine ostukorvi. Sinu seadmele saadetud küpsis toimib su identifitseerijana meie võrgukanalites. Küpsise abil jõuab meieni info meie võrguteenuste toimingute kohta. Kui suudame lisada küpsisele näiteks K-Plussa kaardi numbri või muud kliendiinfot, püüame ühendada küpsised võrguväliselt kogutud kliendiinfoga. Andmete ühendamisega tahame pakkuda sulle varasemast paremat teenust ja turundust.

Küpsisetüübid – salvestusaja alusel

Küpsis võidakse salvestada sinu seadmele püsivalt või teenuse kasutamise ajaks.

Küpsiste abil mäletab lehekülg sind kas ühe leheküljeseansi ajal („seansiküpsise“ abil) või mitme seansi ajal („püsiküpsise“ abil).

 1. Ajutine seansiküpsis salvestatakse sinu kasutatud peaseadmele ainult niikauaks, kuni kasutad võrgulehekülge. Küpsis eemaldatakse seansi lõppedes või kui lehitseja suletakse.
 2. Püsiküpsised on tekstifailid, mis saadetakse ja salvestatakse su arvutisse teatud perioodiks. Neid ei eemaldata, kui sulged lehitseja. Püsiküpsiseid kasutatakse siis, kui soovitakse salvestada identifikaatorit ja infot rohkem kui ühe lehitsemisseansi ajaks.

Küpsisetüübid – poole alusel

Kasutajaidentifikaatorid ehk küpsised võivad olla teenuse enda poolt seatud („esimese poole küpsised“) või neid võivad seada muud teenusepakkuja poolt aktsepteeritud pooled („kolmanda poole küpsised“).

 1. Esimese poole küpsised „First party cookies“ 
  Esimese poole küpsiseid seab see võrgulehekülg, millel parasjagu viibid. Ainult nimetatud lehekülg suudab lugeda neid küpsiseid.

 2. Kolmanda poole küpsised „Third party cookies“ 
  Kolmanda poole küpsiseid seab ja kasutab keegi teine kui sinu külastatava lehekülje omanik. Külastatav lehekülg võib sisaldada omakorda näiteks YouTube‘i videoid või Flickri pilte. Need teenuseleheküljed võivad seada sinu peaseadmele oma küpsiseid. Teenusepakkujad nagu Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn ja GooglePlus võivad kasutada küpsiseid andmete jagamiseks sotsiaalvõrgustikes või kasutajastatistika koostamiseks. Soovitame tutvuda sotsiaalvõrgustike küpsiste halduspoliitikaga nende lehekülgedel. 


2. Mis kasutuseesmärkidel erinevaid küpsiseid kasutatakse

Võrguteenustes kasutatakse erinevaid küpsiseid teenuste teostamiseks ning nende kasutamise lihtsustamiseks. Küpsiste abil võidakse analüüsida nt seda, kust kasutajad tulevad võrguteenusesse ja kuidas võrguteenust kasutatakse. Küpsiseid ja nende abil kogutavaid andmeid kasutatakse võrguteenuse kasutatavuse ja kasutuse jälgimiseks ning teenuse turvalisuse parandamiseks. Andmete abil saab arendada võrguteenuseid kasutajasõbralikumaks.

K-rühm võib teha ka uuringuid, kus salvestatakse andmeid näiteks kliendi poolt ühel võrgulehel tehtud klõpsude või hiireliikumiste kohta. Nende andmete abil saab teha paremaks kasutajate kasutuskogemust ja teenuste kasutusmugavust.

K-rühm kasutab oma võrguteenustes ka võrgutunnuste vahelist jälgimist (nn lehelinkimine, cross-domain tracking). Võrgutunnuste vahelise jälgimisega saab jälgida kasutaja teed mitme eri võrguteenuse vahel. Võrgutunnuste vahelise jälgimisega saab K-rühma võrguteenuste kasutajatele pakkuda kasutajasõbralikumat sisu eri võrguteenuste vahel. Lisaks saab sellele küpsisele lisada teenusest saadud isikuandmeid, mida võidakse ühendada muude allikatega, nt K-Plussa kliendiinfoga.

 

Küpsisetüübid Kasutuseesmärgid Näited
Funktsionaalsed küpsised Võimaldavad lehtede funktsionaalsuse, nt sisselogimise, ostukorviomadused ja keeleseaded. Need küpsised hoolitsevad selle eest, et lehekülg on sulle näha õiges keeles, sinu logimisandmed võidakse meelde jätta ja tooted püsivad ostukorvis, kui jätkad lehitsemist.
Tootearendus ja äritegevuse aruandlus Võimaldavad parandada lehtede ja rakenduste kasutuskogemust ning aruandlust toeks äritegevuse otsuste tegemisel. Neist küpsistest saab K-rühm järeldada, millised meie teenused on populaarsed ja milliseid meie teenuste omadusi kõige enam kasutatakse. Nende andmete abil arendame oma teenuseid ja parandame neis esinevaid vigu.
Reklaami suunamine Võimaldavad K-rühma ja kolmandate poolte lehekülgede kasutusel põhinevat reklaami suunamist. Nende küpsistega taotleme seda, et kasutades meie teenuseid, näeksid võimalikult sobivat, huvitavat ja just sinule meelepärast reklaami.

 

2.1 Küpsiste ärakasutamine sihtturunduses

Et saaksime pakkuda sulle parimat võimalikku kasutuskogemust ja näidata just sind huvitavat sisu meie võrgukanalites, kasutame K-rühma, K-rühma kuuluvate kaupluste ning võimalike koostööpartnerite võrguteenustes reklaami küpsiseid (lehitsejates ja mobiilseadmetes külastajate identifitseerimiseks) ning muid vastavaid tehnikaid võrguteenuste toimingute jälgimiseks.

Küpsiste abil jõuab meieni informatsioon, mis meie võrgukanalites toimub. Nii suudame mugandada teenuseid, sisu ja turundussõnumeid vastavalt sinu vajadustele. Näiteks kui võime kogutud andmete põhjal arvata, et huvitud toidutrendidest, saame suunata sulle toidutrendidega seotud sisu.

Võid soovi korral tõkestada andmete kogumise, kui muudad lehitseja küpsisteseadeid. Võid näha K-rühma reklaame Internetis sellest hoolimata, et otsustasid lehitsemisandmeid meiega mitte jagada. Sel juhul ei ole me aga suutnud isikustada sõnumi sisu just sinu vajaduste kohaselt.

Suunates sinule relevantseid turundussõnumeid sotsiaalmeedia kanalites, ühendame K-rühma võrguteenustes kasutatud küpsiseid sotsiaalmeedia kanali küpsistega. Ühendamine toimub rühma tasandil, mil sotsiaalmeedia kanalisse K-rühma reklaamikonto alla moodustub reklaami sihtgruppe. Sotsiaalmeedia kanalile ei anta edasi infot selle kohta, mis sihtgruppide küpsiseid ühendab. See sihtgrupp võib koosneda näiteks küpsistest, mis on arvatud kuuluvat K-rühma parimatele klientidele. Sotsiaalmeedia kanal ei saa teada rühma ühendavat tegurit ega rühma kuuluvaid liikmeid. Kui andmed liiguvad sellel tasandil, ei suudeta üksikisikut rühmas tuvastada väljaspool K-rühma süsteeme. Võid ise hallata sotsiaalmeedia kanali kasutajaseadetes kanalites näidatava reklaami suunamise taset ja osaliselt võid ka keelata reklaami suunamise.

3. Haldamine ja tõkestamine

Kui sa ei soovi küpsiseid vastu võtta, võid muuta oma võrgulehitseja või rakenduse seadeid selliselt, et saad teate alati, kui küpsiseid hakatakse sinu arvutisse salvestama. Alternatiivselt võid piirata küpsiste kasutamist või tõkestada kasutuse tervenisti oma võrgulehitseja või rakenduse seadetest. Täpsemat infot küpsiste haldamise kohta saad lehitseja või rakenduse juhistest. Pane siiski tähele, et kui võtad näiteks küpsistefunktsiooni kasutusest maha, ei taga teenustepakkuja sel juhul kõigi teenuste toimimist. Küpsised on vajalikud teenuste toimimiseks.

Plussa-kliendina võid soovi korral keelata oma andmete kasutamise turunduse suunamiseks ja isikupärastamiseks, seades profileerimiskeelu. See keeld mõjub K-rühma, K-rühma kuuluvate kaupluste ning K-rühma võimalike koostööpartnerite reklaamidele võrgukanalites. Profileerimiskeeld tõkestab küpsistega sinu nende andmete ühendamist, mida oleme kogunud enne keelu seadmist. Võid seada profileerimiskeelu, võttes ühendust Plussa klienditeenindusega. Võid antud keelu millal tahes eemaldada. 
Profileerimiskeeld jõustub kohe, kui see on antud. Võid sellegipoolest näha suunatud reklaami veel pisut aega, sest võrgumeedia reklaami sihtrühmadest eemaldamine toimub väikese viivitusega. Praktikas tähendab see, et keelu seadmine ei hakka mõjutama sinu lehekülastusest juba reklaamisüsteemidesse viidud andmeid. Reklaamis võidakse sulle näidata siis enne keelu seadmist lehitsetud sisu. Kui näiteks netipood reklaamib enne keelu seadmist sinu poolt vaadatud toodet kõigile teenuses viimase nädala jooksul käinutele, näed ka sina neid reklaame maksimaalselt nädala jooksul. Keeld tõkestab aga uue info kogumise meie süsteemis.

Profileerimiskeelu seadmise järel näidatakse sulle ainult üldise iseloomuga K-rühma, K-rühma kuuluvate kaupluste ning k-rühma võimalike koostööpartnerite reklaami võrgukanalites. Reklaami ei suunata sulle ega isikupärastata sinu andmete alusel. Et profileerimiskeeldu saaks võtta arvesse, kui külastad meie võrguteenust, peame me aga suutma ära tunda, et just sina kasutad meie võrguteenust. Kui me ei suuda sind tuvastada seansi ajal, näed profileerimiskeeluta näiteks küpsiste abil suunatud reklaame. Kasutame selliseid küpsiseid, moodustades võrguteenuse kasutusandmete alusel sihtgruppe reklaami jaoks. Küpsiste abil võime suunata reklaami kõigile meie lehe külastajatele, kelle identifikaator on salvestatud. Sel juhul me ei tea, kes need külastajad päriselt on.